จาก เป น pdf save excel file

Home » Nakhon Si Thammarat » Save file จาก excel เป น pdf

Nakhon Si Thammarat - Save File จาก Excel เป น Pdf

in Nakhon Si Thammarat

save file จาก excel เป น pdf

. วิธี Save File Excel เป็น PDF เพื่อใช้ในการส่ง Email การแนบไฟล์ Excel เพื่อส่งอีเมล์ ไปยังหาปลายทาง ซึ่งผุ้เปิดไฟล์ Excel ปลายทางอาจจะเกิดความไม่สะดวกหากได้รับ, แฟ มข อมูลที่เป น Text file จะอ านเข ามาในโปรแกรม R ด 3.3 การแฟ มข อมูลจากโปรแกรม MS Excel (*.xls หรือ *.csv) เข ามาในโปรแกรม R ตามปกติแฟ มข อมูลที่สร างใน MS Excel จะมีนามสก.

. การแก ไขโครงสร างใน Rec-file 22 6. การค นหาข อมูล 24 7. การลบเรคอร ด 26 8. การย ายข อมูล (Export) ไปโปรแกรมอื่น 27 9. การเรียกใช ข อมูลที่ถูกส งไปยังโปรแกรมอ ื่น 29 เอกสารอ, 31/05/2014 · นายZ ต้องการ Save File เป็น pdf แบบ เร็วๆ โดยแบ่งชีทล่ะไฟล์ (เช่น นายA ถึง นายZ จะมี 26 ไฟล์) และ ไฟล์นั้นเป็นชื่อตามชื่อชีท เช่น.

แฟ มข อมูลที่เป น Text file จะอ านเข ามาในโปรแกรม R ด 3.3 การแฟ มข อมูลจากโปรแกรม MS Excel (*.xls หรือ *.csv) เข ามาในโปรแกรม R ตามปกติแฟ มข อมูลที่สร างใน MS Excel จะมีนามสก แฟ มข อมูลที่เป น Text file จะอ านเข ามาในโปรแกรม R ด 3.3 การแฟ มข อมูลจากโปรแกรม MS Excel (*.xls หรือ *.csv) เข ามาในโปรแกรม R ตามปกติแฟ มข อมูลที่สร างใน MS Excel จะมีนามสก

การแก ไขโครงสร างใน Rec-file 22 6. การค นหาข อมูล 24 7. การลบเรคอร ด 26 8. การย ายข อมูล (Export) ไปโปรแกรมอื่น 27 9. การเรียกใช ข อมูลที่ถูกส งไปยังโปรแกรมอ ื่น 29 เอกสารอ Excel to DBF 1. เป ดไฟล *.xls ใน MS Excel 2. save เป นนามสก ุล dbf 3. เช็คจํานวน record ที่ได จากการ convert พบว าจํานวน record ไม ครบ 263 แต ได 251 หายไป12 records. pukapu@live.com ‐ 110552 4. วิธีการแก ไขในท ี่นี้จะทํา

แฟ มข อมูลที่เป น Text file จะอ านเข ามาในโปรแกรม R ด 3.3 การแฟ มข อมูลจากโปรแกรม MS Excel (*.xls หรือ *.csv) เข ามาในโปรแกรม R ตามปกติแฟ มข อมูลที่สร างใน MS Excel จะมีนามสก การแก ไขโครงสร างใน Rec-file 22 6. การค นหาข อมูล 24 7. การลบเรคอร ด 26 8. การย ายข อมูล (Export) ไปโปรแกรมอื่น 27 9. การเรียกใช ข อมูลที่ถูกส งไปยังโปรแกรมอ ื่น 29 เอกสารอ

31/05/2014 · นายZ ต้องการ Save File เป็น pdf แบบ เร็วๆ โดยแบ่งชีทล่ะไฟล์ (เช่น นายA ถึง นายZ จะมี 26 ไฟล์) และ ไฟล์นั้นเป็นชื่อตามชื่อชีท เช่น แฟ มข อมูลที่เป น Text file จะอ านเข ามาในโปรแกรม R ด 3.3 การแฟ มข อมูลจากโปรแกรม MS Excel (*.xls หรือ *.csv) เข ามาในโปรแกรม R ตามปกติแฟ มข อมูลที่สร างใน MS Excel จะมีนามสก

Weeny Free PDF to Excel Converter is a free and easy-to-use PDF converter software to batch convert PDF document to Excel files. Just add PDF files to the list, … Excel to DBF 1. เป ดไฟล *.xls ใน MS Excel 2. save เป นนามสก ุล dbf 3. เช็คจํานวน record ที่ได จากการ convert พบว าจํานวน record ไม ครบ 263 แต ได 251 หายไป12 records. pukapu@live.com ‐ 110552 4. วิธีการแก ไขในท ี่นี้จะทํา

Weeny Free PDF to Excel Converter is a free and easy-to-use PDF converter software to batch convert PDF document to Excel files. Just add PDF files to the list, … แฟ มข อมูลที่เป น Text file จะอ านเข ามาในโปรแกรม R ด 3.3 การแฟ มข อมูลจากโปรแกรม MS Excel (*.xls หรือ *.csv) เข ามาในโปรแกรม R ตามปกติแฟ มข อมูลที่สร างใน MS Excel จะมีนามสก

แฟ มข อมูลที่เป น Text file จะอ านเข ามาในโปรแกรม R ด 3.3 การแฟ มข อมูลจากโปรแกรม MS Excel (*.xls หรือ *.csv) เข ามาในโปรแกรม R ตามปกติแฟ มข อมูลที่สร างใน MS Excel จะมีนามสก Weeny Free PDF to Excel Converter is a free and easy-to-use PDF converter software to batch convert PDF document to Excel files. Just add PDF files to the list, …

ให้ออกมาเป็นรูปกราฟเลยครับ แบบทำเป็น pdf ที่มีขอบขาวๆเยอะๆนอกกรอบกราฟไม่เอาครับ ขอบคุณครับ จากคุณ : คือสั่ง File / Save as WebPage สร้าง Folder ย่อย และตั้งชื่อ การแก ไขโครงสร างใน Rec-file 22 6. การค นหาข อมูล 24 7. การลบเรคอร ด 26 8. การย ายข อมูล (Export) ไปโปรแกรมอื่น 27 9. การเรียกใช ข อมูลที่ถูกส งไปยังโปรแกรมอ ื่น 29 เอกสารอ

Weeny Free PDF to Excel Converter is a free and easy-to-use PDF converter software to batch convert PDF document to Excel files. Just add PDF files to the list, … แฟ มข อมูลที่เป น Text file จะอ านเข ามาในโปรแกรม R ด 3.3 การแฟ มข อมูลจากโปรแกรม MS Excel (*.xls หรือ *.csv) เข ามาในโปรแกรม R ตามปกติแฟ มข อมูลที่สร างใน MS Excel จะมีนามสก

แฟ มข อมูลที่เป น Text file จะอ านเข ามาในโปรแกรม R ด 3.3 การแฟ มข อมูลจากโปรแกรม MS Excel (*.xls หรือ *.csv) เข ามาในโปรแกรม R ตามปกติแฟ มข อมูลที่สร างใน MS Excel จะมีนามสก วิธี Save File Excel เป็น PDF เพื่อใช้ในการส่ง Email การแนบไฟล์ Excel เพื่อส่งอีเมล์ ไปยังหาปลายทาง ซึ่งผุ้เปิดไฟล์ Excel ปลายทางอาจจะเกิดความไม่สะดวกหากได้รับ

แฟ มข อมูลที่เป น Text file จะอ านเข ามาในโปรแกรม R ด 3.3 การแฟ มข อมูลจากโปรแกรม MS Excel (*.xls หรือ *.csv) เข ามาในโปรแกรม R ตามปกติแฟ มข อมูลที่สร างใน MS Excel จะมีนามสก ให้ออกมาเป็นรูปกราฟเลยครับ แบบทำเป็น pdf ที่มีขอบขาวๆเยอะๆนอกกรอบกราฟไม่เอาครับ ขอบคุณครับ จากคุณ : คือสั่ง File / Save as WebPage สร้าง Folder ย่อย และตั้งชื่อ

แฟ มข อมูลที่เป น Text file จะอ านเข ามาในโปรแกรม R ด 3.3 การแฟ มข อมูลจากโปรแกรม MS Excel (*.xls หรือ *.csv) เข ามาในโปรแกรม R ตามปกติแฟ มข อมูลที่สร างใน MS Excel จะมีนามสก แฟ มข อมูลที่เป น Text file จะอ านเข ามาในโปรแกรม R ด 3.3 การแฟ มข อมูลจากโปรแกรม MS Excel (*.xls หรือ *.csv) เข ามาในโปรแกรม R ตามปกติแฟ มข อมูลที่สร างใน MS Excel จะมีนามสก

วิธี Save File Excel เป็น PDF เพื่อใช้ในการส่ง Email การแนบไฟล์ Excel เพื่อส่งอีเมล์ ไปยังหาปลายทาง ซึ่งผุ้เปิดไฟล์ Excel ปลายทางอาจจะเกิดความไม่สะดวกหากได้รับ การแก ไขโครงสร างใน Rec-file 22 6. การค นหาข อมูล 24 7. การลบเรคอร ด 26 8. การย ายข อมูล (Export) ไปโปรแกรมอื่น 27 9. การเรียกใช ข อมูลที่ถูกส งไปยังโปรแกรมอ ื่น 29 เอกสารอ

Excel to DBF 1. เป ดไฟล *.xls ใน MS Excel 2. save เป นนามสก ุล dbf 3. เช็คจํานวน record ที่ได จากการ convert พบว าจํานวน record ไม ครบ 263 แต ได 251 หายไป12 records. pukapu@live.com ‐ 110552 4. วิธีการแก ไขในท ี่นี้จะทํา แฟ มข อมูลที่เป น Text file จะอ านเข ามาในโปรแกรม R ด 3.3 การแฟ มข อมูลจากโปรแกรม MS Excel (*.xls หรือ *.csv) เข ามาในโปรแกรม R ตามปกติแฟ มข อมูลที่สร างใน MS Excel จะมีนามสก

แฟ มข อมูลที่เป น Text file จะอ านเข ามาในโปรแกรม R ด 3.3 การแฟ มข อมูลจากโปรแกรม MS Excel (*.xls หรือ *.csv) เข ามาในโปรแกรม R ตามปกติแฟ มข อมูลที่สร างใน MS Excel จะมีนามสก Excel to DBF 1. เป ดไฟล *.xls ใน MS Excel 2. save เป นนามสก ุล dbf 3. เช็คจํานวน record ที่ได จากการ convert พบว าจํานวน record ไม ครบ 263 แต ได 251 หายไป12 records. pukapu@live.com ‐ 110552 4. วิธีการแก ไขในท ี่นี้จะทํา

การแก ไขโครงสร างใน Rec-file 22 6. การค นหาข อมูล 24 7. การลบเรคอร ด 26 8. การย ายข อมูล (Export) ไปโปรแกรมอื่น 27 9. การเรียกใช ข อมูลที่ถูกส งไปยังโปรแกรมอ ื่น 29 เอกสารอ ให้ออกมาเป็นรูปกราฟเลยครับ แบบทำเป็น pdf ที่มีขอบขาวๆเยอะๆนอกกรอบกราฟไม่เอาครับ ขอบคุณครับ จากคุณ : คือสั่ง File / Save as WebPage สร้าง Folder ย่อย และตั้งชื่อ

Excel to DBF 1. เป ดไฟล *.xls ใน MS Excel 2. save เป นนามสก ุล dbf 3. เช็คจํานวน record ที่ได จากการ convert พบว าจํานวน record ไม ครบ 263 แต ได 251 หายไป12 records. pukapu@live.com ‐ 110552 4. วิธีการแก ไขในท ี่นี้จะทํา วิธี Save File Excel เป็น PDF เพื่อใช้ในการส่ง Email การแนบไฟล์ Excel เพื่อส่งอีเมล์ ไปยังหาปลายทาง ซึ่งผุ้เปิดไฟล์ Excel ปลายทางอาจจะเกิดความไม่สะดวกหากได้รับ

แฟ มข อมูลที่เป น Text file จะอ านเข ามาในโปรแกรม R ด 3.3 การแฟ มข อมูลจากโปรแกรม MS Excel (*.xls หรือ *.csv) เข ามาในโปรแกรม R ตามปกติแฟ มข อมูลที่สร างใน MS Excel จะมีนามสก แฟ มข อมูลที่เป น Text file จะอ านเข ามาในโปรแกรม R ด 3.3 การแฟ มข อมูลจากโปรแกรม MS Excel (*.xls หรือ *.csv) เข ามาในโปรแกรม R ตามปกติแฟ มข อมูลที่สร างใน MS Excel จะมีนามสก

save file จาก excel เป น pdf

. Excel to DBF 1. เป ดไฟล *.xls ใน MS Excel 2. save เป นนามสก ุล dbf 3. เช็คจํานวน record ที่ได จากการ convert พบว าจํานวน record ไม ครบ 263 แต ได 251 หายไป12 records. pukapu@live.com ‐ 110552 4. วิธีการแก ไขในท ี่นี้จะทํา, ให้ออกมาเป็นรูปกราฟเลยครับ แบบทำเป็น pdf ที่มีขอบขาวๆเยอะๆนอกกรอบกราฟไม่เอาครับ ขอบคุณครับ จากคุณ : คือสั่ง File / Save as WebPage สร้าง Folder ย่อย และตั้งชื่อ.

. วิธี Save File Excel เป็น PDF เพื่อใช้ในการส่ง Email การแนบไฟล์ Excel เพื่อส่งอีเมล์ ไปยังหาปลายทาง ซึ่งผุ้เปิดไฟล์ Excel ปลายทางอาจจะเกิดความไม่สะดวกหากได้รับ, ให้ออกมาเป็นรูปกราฟเลยครับ แบบทำเป็น pdf ที่มีขอบขาวๆเยอะๆนอกกรอบกราฟไม่เอาครับ ขอบคุณครับ จากคุณ : คือสั่ง File / Save as WebPage สร้าง Folder ย่อย และตั้งชื่อ.

save file จาก excel เป น pdf

. 31/05/2014 · นายZ ต้องการ Save File เป็น pdf แบบ เร็วๆ โดยแบ่งชีทล่ะไฟล์ (เช่น นายA ถึง นายZ จะมี 26 ไฟล์) และ ไฟล์นั้นเป็นชื่อตามชื่อชีท เช่น ให้ออกมาเป็นรูปกราฟเลยครับ แบบทำเป็น pdf ที่มีขอบขาวๆเยอะๆนอกกรอบกราฟไม่เอาครับ ขอบคุณครับ จากคุณ : คือสั่ง File / Save as WebPage สร้าง Folder ย่อย และตั้งชื่อ.

save file จาก excel เป น pdf


แฟ มข อมูลที่เป น Text file จะอ านเข ามาในโปรแกรม R ด 3.3 การแฟ มข อมูลจากโปรแกรม MS Excel (*.xls หรือ *.csv) เข ามาในโปรแกรม R ตามปกติแฟ มข อมูลที่สร างใน MS Excel จะมีนามสก 31/05/2014 · นายZ ต้องการ Save File เป็น pdf แบบ เร็วๆ โดยแบ่งชีทล่ะไฟล์ (เช่น นายA ถึง นายZ จะมี 26 ไฟล์) และ ไฟล์นั้นเป็นชื่อตามชื่อชีท เช่น

31/05/2014 · นายZ ต้องการ Save File เป็น pdf แบบ เร็วๆ โดยแบ่งชีทล่ะไฟล์ (เช่น นายA ถึง นายZ จะมี 26 ไฟล์) และ ไฟล์นั้นเป็นชื่อตามชื่อชีท เช่น Excel to DBF 1. เป ดไฟล *.xls ใน MS Excel 2. save เป นนามสก ุล dbf 3. เช็คจํานวน record ที่ได จากการ convert พบว าจํานวน record ไม ครบ 263 แต ได 251 หายไป12 records. pukapu@live.com ‐ 110552 4. วิธีการแก ไขในท ี่นี้จะทํา

Excel to DBF 1. เป ดไฟล *.xls ใน MS Excel 2. save เป นนามสก ุล dbf 3. เช็คจํานวน record ที่ได จากการ convert พบว าจํานวน record ไม ครบ 263 แต ได 251 หายไป12 records. pukapu@live.com ‐ 110552 4. วิธีการแก ไขในท ี่นี้จะทํา 31/05/2014 · นายZ ต้องการ Save File เป็น pdf แบบ เร็วๆ โดยแบ่งชีทล่ะไฟล์ (เช่น นายA ถึง นายZ จะมี 26 ไฟล์) และ ไฟล์นั้นเป็นชื่อตามชื่อชีท เช่น

การแก ไขโครงสร างใน Rec-file 22 6. การค นหาข อมูล 24 7. การลบเรคอร ด 26 8. การย ายข อมูล (Export) ไปโปรแกรมอื่น 27 9. การเรียกใช ข อมูลที่ถูกส งไปยังโปรแกรมอ ื่น 29 เอกสารอ Weeny Free PDF to Excel Converter is a free and easy-to-use PDF converter software to batch convert PDF document to Excel files. Just add PDF files to the list, …

ให้ออกมาเป็นรูปกราฟเลยครับ แบบทำเป็น pdf ที่มีขอบขาวๆเยอะๆนอกกรอบกราฟไม่เอาครับ ขอบคุณครับ จากคุณ : คือสั่ง File / Save as WebPage สร้าง Folder ย่อย และตั้งชื่อ Excel to DBF 1. เป ดไฟล *.xls ใน MS Excel 2. save เป นนามสก ุล dbf 3. เช็คจํานวน record ที่ได จากการ convert พบว าจํานวน record ไม ครบ 263 แต ได 251 หายไป12 records. pukapu@live.com ‐ 110552 4. วิธีการแก ไขในท ี่นี้จะทํา

31/05/2014 · นายZ ต้องการ Save File เป็น pdf แบบ เร็วๆ โดยแบ่งชีทล่ะไฟล์ (เช่น นายA ถึง นายZ จะมี 26 ไฟล์) และ ไฟล์นั้นเป็นชื่อตามชื่อชีท เช่น Excel to DBF 1. เป ดไฟล *.xls ใน MS Excel 2. save เป นนามสก ุล dbf 3. เช็คจํานวน record ที่ได จากการ convert พบว าจํานวน record ไม ครบ 263 แต ได 251 หายไป12 records. pukapu@live.com ‐ 110552 4. วิธีการแก ไขในท ี่นี้จะทํา

31/05/2014 · นายZ ต้องการ Save File เป็น pdf แบบ เร็วๆ โดยแบ่งชีทล่ะไฟล์ (เช่น นายA ถึง นายZ จะมี 26 ไฟล์) และ ไฟล์นั้นเป็นชื่อตามชื่อชีท เช่น 31/05/2014 · นายZ ต้องการ Save File เป็น pdf แบบ เร็วๆ โดยแบ่งชีทล่ะไฟล์ (เช่น นายA ถึง นายZ จะมี 26 ไฟล์) และ ไฟล์นั้นเป็นชื่อตามชื่อชีท เช่น

ให้ออกมาเป็นรูปกราฟเลยครับ แบบทำเป็น pdf ที่มีขอบขาวๆเยอะๆนอกกรอบกราฟไม่เอาครับ ขอบคุณครับ จากคุณ : คือสั่ง File / Save as WebPage สร้าง Folder ย่อย และตั้งชื่อ Excel to DBF 1. เป ดไฟล *.xls ใน MS Excel 2. save เป นนามสก ุล dbf 3. เช็คจํานวน record ที่ได จากการ convert พบว าจํานวน record ไม ครบ 263 แต ได 251 หายไป12 records. pukapu@live.com ‐ 110552 4. วิธีการแก ไขในท ี่นี้จะทํา

วิธี Save File Excel เป็น PDF เพื่อใช้ในการส่ง Email การแนบไฟล์ Excel เพื่อส่งอีเมล์ ไปยังหาปลายทาง ซึ่งผุ้เปิดไฟล์ Excel ปลายทางอาจจะเกิดความไม่สะดวกหากได้รับ แฟ มข อมูลที่เป น Text file จะอ านเข ามาในโปรแกรม R ด 3.3 การแฟ มข อมูลจากโปรแกรม MS Excel (*.xls หรือ *.csv) เข ามาในโปรแกรม R ตามปกติแฟ มข อมูลที่สร างใน MS Excel จะมีนามสก

วิธี Save File Excel เป็น PDF เพื่อใช้ในการส่ง Email การแนบไฟล์ Excel เพื่อส่งอีเมล์ ไปยังหาปลายทาง ซึ่งผุ้เปิดไฟล์ Excel ปลายทางอาจจะเกิดความไม่สะดวกหากได้รับ Excel to DBF 1. เป ดไฟล *.xls ใน MS Excel 2. save เป นนามสก ุล dbf 3. เช็คจํานวน record ที่ได จากการ convert พบว าจํานวน record ไม ครบ 263 แต ได 251 หายไป12 records. pukapu@live.com ‐ 110552 4. วิธีการแก ไขในท ี่นี้จะทํา

วิธี Save File Excel เป็น PDF เพื่อใช้ในการส่ง Email การแนบไฟล์ Excel เพื่อส่งอีเมล์ ไปยังหาปลายทาง ซึ่งผุ้เปิดไฟล์ Excel ปลายทางอาจจะเกิดความไม่สะดวกหากได้รับ วิธี Save File Excel เป็น PDF เพื่อใช้ในการส่ง Email การแนบไฟล์ Excel เพื่อส่งอีเมล์ ไปยังหาปลายทาง ซึ่งผุ้เปิดไฟล์ Excel ปลายทางอาจจะเกิดความไม่สะดวกหากได้รับ

ให้ออกมาเป็นรูปกราฟเลยครับ แบบทำเป็น pdf ที่มีขอบขาวๆเยอะๆนอกกรอบกราฟไม่เอาครับ ขอบคุณครับ จากคุณ : คือสั่ง File / Save as WebPage สร้าง Folder ย่อย และตั้งชื่อ Weeny Free PDF to Excel Converter is a free and easy-to-use PDF converter software to batch convert PDF document to Excel files. Just add PDF files to the list, …

วิธี Save File Excel เป็น PDF เพื่อใช้ในการส่ง Email การแนบไฟล์ Excel เพื่อส่งอีเมล์ ไปยังหาปลายทาง ซึ่งผุ้เปิดไฟล์ Excel ปลายทางอาจจะเกิดความไม่สะดวกหากได้รับ Weeny Free PDF to Excel Converter is a free and easy-to-use PDF converter software to batch convert PDF document to Excel files. Just add PDF files to the list, …

การแก ไขโครงสร างใน Rec-file 22 6. การค นหาข อมูล 24 7. การลบเรคอร ด 26 8. การย ายข อมูล (Export) ไปโปรแกรมอื่น 27 9. การเรียกใช ข อมูลที่ถูกส งไปยังโปรแกรมอ ื่น 29 เอกสารอ 31/05/2014 · นายZ ต้องการ Save File เป็น pdf แบบ เร็วๆ โดยแบ่งชีทล่ะไฟล์ (เช่น นายA ถึง นายZ จะมี 26 ไฟล์) และ ไฟล์นั้นเป็นชื่อตามชื่อชีท เช่น

31/05/2014 · นายZ ต้องการ Save File เป็น pdf แบบ เร็วๆ โดยแบ่งชีทล่ะไฟล์ (เช่น นายA ถึง นายZ จะมี 26 ไฟล์) และ ไฟล์นั้นเป็นชื่อตามชื่อชีท เช่น Weeny Free PDF to Excel Converter is a free and easy-to-use PDF converter software to batch convert PDF document to Excel files. Just add PDF files to the list, …

การแก ไขโครงสร างใน Rec-file 22 6. การค นหาข อมูล 24 7. การลบเรคอร ด 26 8. การย ายข อมูล (Export) ไปโปรแกรมอื่น 27 9. การเรียกใช ข อมูลที่ถูกส งไปยังโปรแกรมอ ื่น 29 เอกสารอ 31/05/2014 · นายZ ต้องการ Save File เป็น pdf แบบ เร็วๆ โดยแบ่งชีทล่ะไฟล์ (เช่น นายA ถึง นายZ จะมี 26 ไฟล์) และ ไฟล์นั้นเป็นชื่อตามชื่อชีท เช่น

วิธี Save File Excel เป็น PDF เพื่อใช้ในการส่ง Email การแนบไฟล์ Excel เพื่อส่งอีเมล์ ไปยังหาปลายทาง ซึ่งผุ้เปิดไฟล์ Excel ปลายทางอาจจะเกิดความไม่สะดวกหากได้รับ Excel to DBF 1. เป ดไฟล *.xls ใน MS Excel 2. save เป นนามสก ุล dbf 3. เช็คจํานวน record ที่ได จากการ convert พบว าจํานวน record ไม ครบ 263 แต ได 251 หายไป12 records. pukapu@live.com ‐ 110552 4. วิธีการแก ไขในท ี่นี้จะทํา

การแก ไขโครงสร างใน Rec-file 22 6. การค นหาข อมูล 24 7. การลบเรคอร ด 26 8. การย ายข อมูล (Export) ไปโปรแกรมอื่น 27 9. การเรียกใช ข อมูลที่ถูกส งไปยังโปรแกรมอ ื่น 29 เอกสารอ วิธี Save File Excel เป็น PDF เพื่อใช้ในการส่ง Email การแนบไฟล์ Excel เพื่อส่งอีเมล์ ไปยังหาปลายทาง ซึ่งผุ้เปิดไฟล์ Excel ปลายทางอาจจะเกิดความไม่สะดวกหากได้รับ

save file จาก excel เป น pdf

Weeny Free PDF to Excel Converter is a free and easy-to-use PDF converter software to batch convert PDF document to Excel files. Just add PDF files to the list, … ให้ออกมาเป็นรูปกราฟเลยครับ แบบทำเป็น pdf ที่มีขอบขาวๆเยอะๆนอกกรอบกราฟไม่เอาครับ ขอบคุณครับ จากคุณ : คือสั่ง File / Save as WebPage สร้าง Folder ย่อย และตั้งชื่อ